O asocijaciji

Asocijacija snimatelja i snimateljica u Bosni i Hercegovini (ASBH) je udruženje profesionalnih filmskih i televizijskih radnika, koji pripadaju sektoru kamere. Osnovana je 17. jula 2010.god i djeluje na teritoriji cijele BiH.

Osnivači su: Mustafa Mustafić, Aziz Arnautović, Mirsad Herović, Igor Ciković, Eldar Emrić, Safet Kutlovac, Erol Zubčević, Admir Švrakić, Pero Pavlović, Adnan Branković, Faris Dobrača i Almir Đikoli.

Ciljevi asocijacije su: razvijanje saradnje unutar struke, poboljšanje uvjeta i kvaliteta rada, očuvanje filmskih zanimanja i promoviranje filmske umjetnosti.

ASBH danas broji 37 članova i članica (direktori fotografije, snimatelji/ice, gaferi i majstori scenske tehnike).

Asocijacija snimatelja je članica Međunarodne federacije snimatelja IMAGO od 2013. godine.

U sklopu Balkanske konferencije snimatelja i BalKam-a sarađuje sa regionalnim asocijacijama: SAS (Srbija), ZFS (Slovenija), MSC (S. Makedonija) i HFS (Hrvatska). Sarađuje i sa BH udruženjima i institucijama: Udruženje filmskih radnika BiH, Udruženje redateljica i reditelja BiH, Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo, Akademija umjetnosti Banja Luka i Sarajevo Film Academy.

Asocijacija je na godišnjoj skupštini održanoj 21.12.2019. promjenila naziv u Asocijaciju snimatelja i snimateljica u Bosni i Hercegovini.

BOARD ASBH
Eldar Emrić, predsjednik ASBH
Mustafa Mustafić, počasni predsjednik ASBH
Pero Pavlović, predsjedavajući Skupštine ASBH
Vedrana Mijić Ušanović, ćlanica UO ASBH
Draško Gajić, član UO ASBH
Almir Đikoli, sekretar ASBH
Edib Ahmetašević, međunarodni kontakti

Copyright © 2019-2024 I Asocijacija snimatelja i snimateljica u Bosni i Hercegovini. Developed by Visualis.