O asocijaciji

Asocijacija snimatelja i snimateljica u Bosni i Hercegovini (ASBH) je udruženje profesionalnih filmskih i televizijskih radnika, koji pripadaju sektoru kamere. Osnovana je 17. jula 2010.god i djeluje na teritoriji cijele BiH.

Osnivači su: Mustafa Mustafić, Aziz Arnautović, Mirsad Herović, Igor Ciković, Eldar Emrić, Safet Kutlovac, Erol Zubčević, Admir Švrakić, Pero Pavlović, Adnan Branković, Faris Dobrača i Almir Đikoli.

Ciljevi asocijacije su: razvijanje saradnje unutar struke, poboljšanje uvjeta i kvaliteta rada, očuvanje filmskih zanimanja i promoviranje filmske umjetnosti.

ASBH danas broji 37 članova i članica (direktori fotografije, snimatelji/ice, gaferi i majstori scenske tehnike).

Asocijacija snimatelja je članica Međunarodne federacije snimatelja IMAGO od 2013. godine.

U sklopu Balkanske konferencije snimatelja i BalKam-a sarađuje sa regionalnim asocijacijama: SAS (Srbija), ZFS (Slovenija), MSC (S. Makedonija) i HFS (Hrvatska). Sarađuje i sa BH udruženjima i institucijama: Udruženje filmskih radnika BiH, Udruženje redateljica i reditelja BiH, Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo, Akademija umjetnosti Banja Luka i Sarajevo Film Academy.

Asocijacija je na godišnjoj skupštini održanoj 21.12.2019. promjenila naziv u Asocijaciju snimatelja i snimateljica u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik ASBH
Mustafa Mustafić – Pujdo

Članovi UO:
Aziz Arnautović
Igor Ciković
Eldar Emrić
Milan Knežević
Erol Zubčević

Sekretar ASBH
Almir Đikoli

Copyright © 2019-2024 I Asocijacija snimatelja i snimateljica u Bosni i Hercegovini. Developed by Visualis.