Asocijacija snimatelja u Bosni i Hercegovini

Association of cinematographers in Bosnia and Herzegovina

Web stranica je u fazi izrade!

Asocijacija snimatelja u Bosni i Hercegovini

Association of cinematographers in Bosnia and Herzegovina

Web stranica je u fazi izrade!

Asocijacija snimatelja u Bosni i Hercegovini

Association of cinematographers in Bosnia and Herzegovina

Web stranica je u fazi izrade!

Kontakt


Asocijacija snimatelja u Bosni i Hercegovini
Adresa / Mackareva br. 8, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon / +387 61 17 40 36
E-mail / faris.dobraca@gmail.com / almir.djikoli@gmail.com